Výběr z doporučených postupů pro neodkladnou resuscitaci dětí

www.plavcici.cz, www.vycvikovecentrumvzs.cz