Vodná záchranná služba

http://www.redcross.sk/co-robime/vodna-zachranna-sluzba/informacia-o-vodnej-zachrannej-sluzbe-sck/

www.plavcici.cz, www.vycvikovecentrumvzs.cz