Technická norma vodního hospodářství_Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků-část 1: personální zajištění bezpečnosti návštěvníků

www.plavcici.cz, www.vycvikovecentrumvzs.cz