Rescue report - časopis pro záchranáře

www.plavcici.cz, www.vycvikovecentrumvzs.cz