Přehled nejvýznamnějších změn v Doporučených postupech pro neodkladnou resuscitaci 2010

www.plavcici.cz, www.vycvikovecentrumvzs.cz