PaedDr. Irena Čechovská, CSc.

Plavání, kondiční plavecké programy pro záchranáře

e-mail: cechovska@ftvs.cuni.cz

www.plavcici.cz, www.vycvikovecentrumvzs.cz