Neodkladná resuscitace dětí

www.plavcici.cz, www.vycvikovecentrumvzs.cz