Mgr. Václav Jung

Instruktor VZS ČČK

e-mail: vjung@seznam.cz

www.plavcici.cz, www.vycvikovecentrumvzs.cz