Kalendář 2012

Kalendář 2012

Kalendář popisuje způsob přiložení resuscitační masky při KPR.

www.plavcici.cz, www.vycvikovecentrumvzs.cz