Jana Kargerová

Organizační pracovník  

mobil: +420 602 333 714 

e-mail:  vcvzs@centrum.cz

www.plavcici.cz, www.vycvikovecentrumvzs.cz