Instruktor/Záchranář I

Interní pedagogická kvalifikace VZS ČČK podmíněná absolvováním kurzu ZII. Účast je podmíněna přihláškou protřednictvím Sekce pro vzdělávání a výcvik VZS ČČK.

www.plavcici.cz, www.vycvikovecentrumvzs.cz