Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

http://www.ftvs.cuni.cz/

www.plavcici.cz, www.vycvikovecentrumvzs.cz