Dominik Horn, DiS.

Záchrana tonoucích, první pomoc

www.plavcici.cz, www.vycvikovecentrumvzs.cz