Dobruška - pravidelné místo konání kurzů Vodní záchranné služby ČČK (Letní škola záchrany tonoucích)

www.plavcici.cz, www.vycvikovecentrumvzs.cz