Dobruška - místo konání pravidelných kurzů Vodní záchranné služby (Letní škola záchrany tonoucích)

http://www.dobruska.cz/

www.plavcici.cz, www.vycvikovecentrumvzs.cz