http://www.redcross.org/

Americký červený kříž

www.plavcici.cz, www.vycvikovecentrumvzs.cz