Informace o nás

    VZS ČČK Praha 11, pobočný spolek - Výcvikové centrum - je místní skupina zaměřená na vzdělávání, výcvik a publikační činnost v oblasti vodního záchranářství a první pomoci u vody.

    Naší ideou je praktické naplňování hesla zakladatele vodní záchranné služby v Čechách pana Dr.Jeronýma Řepy:

"Každý člověk plavcem, každý plavec záchranářem".

    Věříme, že dovednost plavání a znalost první pomoci patří k základnímu vzdělání každého z nás.

    Rozsah naší činnosti dnes sahá od výuky základů plavání přes kurzy základních záchranářských kvalifikací až po školení elitních záchranářů pro bazény a koupaliště, tzv. hladinovou službu a záchranu na divoké vodě.

    Naše činnost zahrnuje i oblast poradenství, zprostředkování a nabídku učebnic, oblečení a ostatního záchranářského materiálu k odkoupení.

    Abychom byli schopni garantovat vysokou kvalitu našich služeb, spolupracujeme úzce např. s katedrou plaveckých sportu Fakulty tělesné výchovy a sportu UK Praha, Hasičským záchranným sborem, Horskou službou, Policií ČR, APR - Asociace pracovníků v rehabilitaci a dalšími organizacemi se vztahem k záchraně. Jsme akreditovaným pracovištěm MŠMT ČR.

    Pro výuku používáme pouze špičkový materiál předních světových výrobců záchranných pomůcek.

    Většina z nás je zároveň členy lektorského sboru VZS ČČK a členy sekce pro vzdělávání a výcvik ve VZS ČČK. S hrdostí můžeme prohlásit, že naši členové jsou autory převážné většiny učebnic a odborných textů publikovaných VZS ČČK.

     Od svého vzniku vyškolilo Výcvikové centrum téměř 1500 základních kvalifikací Plavčík (Záchranář III. VZS ČČK) a 400 Mistrů plavčích (Záchranář II. VZS ČČK). Pod vedením našich lektorů získalo kvalifikaci 25 Instruktorů (Záchranář I. VZS ČČK). Významnou pedagogickou praxí je organizace kurzů Vodní záchranné služby pro Střední a Vyšší zdravotnické školy - studijní obor - Diplomovaný zdravotnický záchranář. Od roku 1993 bylo zorganizováno pro tuto formu vzdělávání 77 pětidenních kurzů, kde bylo vyškoleno 1530 budoucích profesionálních zdravotnických záchranářů.

 

Jak se stát plavčíkem

 
Přínášíme Vám zajímavý článek, který pohledem člověka z Národního ústavu pro vzdělávání, popisuje kurz Vodní záchranné služby ČČK.
 

Jak_se_stát_plavčíkem_na_vlastní_kůži (1).pdf (390199)

 

Výcvikové centrum

 

 

Kurzy vodní záchrany pro Vyšší odborné zdravotnické školy, studijní obor Diplomovaný zdravotnický záchranář

Kurzy pro Vyšší odborné školy se studijním oborem Diplomovaný zdravotnický záchranář pořádá Výcvikové centrum od roku 2007 v Písku v penzionu Sport, v krytém plaveckém bazénu a na řece Otavě.

Program je koncipován tak, aby studenti, kteří splní podmínky Vzdělávacího programu VZS ČČK, mohli požádat o základní kvalifikaci VZS ČČK.

Jistě je důležité připomenout, že tyto specializované kurzy pořádá MS VZS Praha 1 Výcvikové centrum již od roku 1993 (1993 – 2007 v Klatovech). Od roku 1993 do současnosti bylo vyškoleno 1530 studentů.

6.11.2015 Tomáš Miler, instruktor kurzů

 

Účastníci kurzů

    Od svého vzniku vyškolilo Výcvikové centrum téměř 1500 základních kvalifikací Plavčík (Záchranář III. VZS ČČK) a 400 Mistrů plavčích (Záchranář II. VZS ČČK). Pod vedením našich lektorů získalo kvalifikaci 25 Instruktorů (Záchranář I. VZS ČČK). Významnou pedagogickou praxí je organizace kurzů Vodní záchranné služby pro Střední a Vyšší zdravotnické školy - studijní obor - Diplomovaný zdravotnický záchranář. Od roku 1993 bylo zorganizováno pro tuto formu vzdělávání 68 pětidenních kurzů, kde bylo vyškoleno přibližně 1530 budoucích profesionálních zdravotnických záchranářů.

www.plavcici.cz, www.vycvikovecentrumvzs.cz