Externí spolupracovníci

Ladislav Bureš

Záchrana na tekoucích vodách

PaedDr. Irena Čechovská, CSc.

Plavání, kondiční plavecké programy pro záchranáře e-mail: cechovska@ftvs.cuni.cz

Dominik Horn, DiS.

Záchrana tonoucích, první pomoc

PaedDr. Karel Kovařovic

Plavání, záchrana tonoucích     e-mail: kovarovic@ftvs.cuni.cz

Václav Šalbaba

Záchrana na tekoucích vodách, lanová technika

Mgr. Petr Slezák

Potápění
www.plavcici.cz, www.vycvikovecentrumvzs.cz