Letní škola záchrany tonoucích v roce 2017 v Dobrušce

Prezídium VZS ČČK ve spolupráci s Vodní záchrannou službou ČČK Praha 11, pobočným spolkem pořádá 37. ročník Letní školy záchrany tonoucích 2017 v Dobrušce.

Záchranářské vzdělání na těchto kurzech se v mnohém liší od klasických víkendových kurzů Plavčíků a Mistrů plavčích, které nabízí jiné subjekty v České republice. Jsou zde kromě obvyklých předmětů zařazovaných v záchranářských kurzech, zařazena i témata, která se postupně stávají nedílnou součástí vzdělání vodních záchranářů ve světě. Jedná se například o prevenci na bazénech, koupalištích a aquaparcích, taktiku záchranáře, plavecké kondiční programy záchranáře, nově pak psychologii individuální odolnosti a komunikaci s klienty. Velké množství moderních pomůcek pro poskytování první pomoci umožňuje lektorům předat účastníkům širší škálu vědomostí i praktických dovedností i z této oblasti.

A co by mělo zajímat provozovatele bazénů, koupališť a aquaparků? Absolventi kurzu pro získání kvalifikace Mistr plavčí/Záchranář II absolvují nejen kvalitní záchranářský výcvik, ale získávají i metodicko-manažerské znalosti, které jsou ověřeny závěrečnou prací Zpracování plánu pro normální provoz a Plánu pro nebezpečí v daném zařízení, či střežené vodní lokalitě. Oni mohou být těmi, kteří budou pro vedoucí pracovníky odbornými garanty zajištění prevence a bezpečnosti v jednotlivých zařízeních.

 

Sedmatřicátý ročník Letní školy záchrany tonoucích VZS ČČK v Dobrušce

2.7. – 9.7. 2017

Předpokládaný harmonogram

Termíny

Kurz, přezkoušení, doškolení, školení

Cena

2.7. - 6.7.1017

Kurz - Plavčík

1/

5.300,-

3.7. – 9.7.2017

Kurz – Mistr plavčí

2/

8.960,-

6.7. 2017

Přezkoušení - Plavčík

1 200,-

2.7.2017

Doškolení - Mistr Plavčí

1.300,-

2.7.2017

Záchranářské minimum

3/

1.300,-

1/ Maximální počet účastníků – 25

2/ Koná se při minimálním počtu účastníků – 18, pokud se v letošním roce nepřihlásí dostatek účastníků bude získání kvalifikace řešeno konzultací (3.- 5.7.2017) a v dalším termínu zkouškou pro získání profesní kvalifikace (zákon 179/2003 sb.) – minimální počet účastníků -  5

3/ Koná se při minimálním počtu účastníků – 8

 (Cena akce zahrnuje: pronájem bazénu a učebny, xeroxované studijní materiály-nevztahuje se na skripta VZS ČČK, lektorné, používání pomůcek, osvědčení)

Výcvikové centrum

Jak se stát plavčíkem

 
Přínášíme Vám zajímavý článek, který pohledem člověka z Národního ústavu pro vzdělávání, popisuje kurz Vodní záchranné služby ČČK.
 

Jak_se_stát_plavčíkem_na_vlastní_kůži (1).pdf (390199)

 

Výcvikové centrum

 

 

Kurzy vodní záchrany pro Vyšší odborné zdravotnické školy, studijní obor Diplomovaný zdravotnický záchranář

Kurzy pro Vyšší odborné školy se studijním oborem Diplomovaný zdravotnický záchranář pořádá Výcvikové centrum od roku 2007 v Písku v penzionu Sport, v krytém plaveckém bazénu a na řece Otavě.

Program je koncipován tak, aby studenti, kteří splní podmínky Vzdělávacího programu VZS ČČK, mohli požádat o základní kvalifikaci VZS ČČK.

Jistě je důležité připomenout, že tyto specializované kurzy pořádá MS VZS Praha 1 Výcvikové centrum již od roku 1993 (1993 – 2007 v Klatovech). Od roku 1993 do současnosti bylo vyškoleno 1530 studentů.

6.11.2015 Tomáš Miler, instruktor kurzů

 

WWW.PLAVCICI.CZ

 
 
www.plavcici.cz, www.vycvikovecentrumvzs.cz